RELACJE INWESTORSKIE

RELACJE INWESTORSKIE

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym i/lub w głosach na walnym zgromadzeniu Transporters S.A.

Kontakt dla inwestorów

Prezes Zarządu
Krzysztof Gawałek
e-mail: k.gawalek@transporters.pl


www.transporters.pl
83% Krzysztof Gawałek

17% Pozostali

PRZEKONAJ SIĘ JAK WIELE
OSIĄGNELIŚMY